Bếp Từ Toàn Vùng Nấu Faster FS – 960TS

89,800,000  80,890,000 

  • Chế độ nấu tiêu chuẩn với 11 vùng nấu xác định
  • Chế độ nấu toàn vùng có thể nấu ở bất cứ vị trí nào trên mặt bếp
  • Chế độ nấu rảnh tay: tự động phân bổ công suất trên toàn mặt bếp
  • Chức năng “Super Booster” cho toàn bộ các bếp
  • Mặt kính Vitroceramic (Eurokera – Made in France)