Bếp Từ Toàn Vùng Nấu Faster – Luxury Cooktop

66,800,000  59,800,000 

  • Chế độ nấu tiêu chuẩn với 7 vùng nấu xác định
  • Chế độ nấu toàn vùng có thể nấu ở vị trí bất kỳ trên hai vùng nấu
  • Chế độ nấu rảnh tay: tự động phân bổ công suất trên toàn mặt bếp
  • Chức năng “Super Booster” cho toàn bộ các bếp
  • Mặt kính Vitroceramic (Eurokera – Made in France)
  • Kích thước mặt kính: 770x52mm.
  • Kích khoét đá : 750x490mm